• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

«فرهنگ ایران» زرتشتی‌گری نیست

دوست گرامی با درود فراوان بر شما ودیگر دوستانی که شاید این پرسش شما، درذهن آنها نیزپدید آمده باشد این چند سخن را می‌آورم. پیشآپیش ازشما دوستان سپاسگزارم.
ایران درحال زایش و از نوبرخاستن است، خوشبختانه تلاش و زحمات اندیشمندان فرهنگ ایران، بویژه استاد جمالی  که این تخم سخن را کاشت به  جوانه و شکفتن می‌نشیند. البته همانند هرگیاهی درآغاز نیازمند مراقبت و دورنگه‌داشتن گیاه‌های کناری روئیده می‌باشد. همان‌گونه که بدرستی اشاره نموده‌اید، جوانان ایران‌زمین به فرهنگ ایران کشیده می‌شوند وزرتشت بخشی (ونه همه‌ی فرهنگ ایران) ازاین فرهنگ است. همان‌گونه که کوروش و هخامنشیان و … همه ما اکنون «رو در‌ رو» با شریعت اسلام و نبرد یک فرهنگ با ضد‌فرهنگ قرار داریم، پس این بردوش شما ومن ودیگر روشنگران میهن‌دوست و دلسوز است که با بردباری کژ‌راه، تفاوت و یا انحرافات را برجسته نموده و گوهرآزادی ومهر را دراین راست‌منشی بیان و ابرازنمائیم. نباید فراموش کرد که راه دراز است و مساله ما پدید آوردن امکان شکفتن و برپایی جامعه‌‌ایست برپایه خرد مردمان ونه آوردن شریعتی دیگر هرچند  بنام «زرتشت»! ما ایرانیان یکبار این اهورامزدای ِ زرتشتی ( وپیش ازآن میتراس خدای قربانی‌خونی=ضحاک) را از ایران بیرون راندیم، واکنون در پیکاربیرون راندن «الله»، نمی‌بایست او را دوباره با مشتبه‌سازی با فرهنگ اصیل ایران بر خود تحمیل گردانیم.

با سپاس رضا ایرانی