• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

«جنبش بابی و علی‌محمد باب»

«جنبش بابی و علی‌محمد باب»

 

«جنبش بابی و علی‌محمد باب»، نه تنها نخستین اصلاح‌گران ِدینی در ایران و خاورمیانه و در جوامع اسلامی بودند، بلکه گامی فراتر از آن نهاده و اسلام را «منسوخ»گشته، اعلام کردند. اهمیت این جنبش  تاکنون هنوز در ژرفای آن، از سوی تاریخ‌نگاران و تحصیل‌کرده‌گان («روشنفکران») ایرانی، درک نشده است. این است که از تاثیر آن بر جنبش مشروطه نیز چیزی دستگیرشان نشده است، و نمی‌دانند که بدون حرکت و مبارزه بابیان، جنبش مشروطه اساسا رُخ نمی‌داد. «روشنفکران» کذائی دینی ایران، خوب است اندکی برآمد «جنبش بابی و نقش علی‌محمد باب» را مرور کنند، شاید اندکی از آن تجربه و مقایسه با خود و رفتارشان شرم نمایند! بی‌دلیل نیست که این آقای صادق جلال العظم(اینجا بخوانید) «علی‌محمد باب» را نمی‌شناسد و بدنبال «لوتر اسلامی» می‌گردد.

ر.ایرانی

«« قداست جان و زندگی »» بخش نخست

«فرهنگشهر»  برنامه دوم،  از رادیو مانی

«« قداست جان و زندگی »»

بخش نخست

برای شنیدن برنامه، بر روی آن کلیک نمائید.

 

 

آغاز برنامه‌ «فرهنگشهر» در رادیو مانی

آغاز برنامه‌ «فرهنگشهر» در رادیو مانی

خواننده گرامی،

از این ماه (شهریور) با برنامه‌ «فرهنگشهر»، همکاریم با رادیو اینترنتی مانی را آغاز کردم، با آرزو و امید گسترش فرهنگ اصیل ایرانی و رهایی ایران.

برای شنیدن برنامه در رادیو مانی، بر روی «فرهنگشهر» کلیک نمایید.

ر. ایرانی