• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

نگاهی به نوشته‌های انشاءنویسان ایرانی(معروف به «روشنفکر»)

 نگاه کنید به تیتر نوشته‌های انشاءنویسان ایرانی معروف به «روشنفکر»، تازه این‌ها تنها از سایت «اخبار روز » گرفته شده است. باز هم می‌پرسید چرا حال و روز ما چُنین است؟

نه سخنی از شریعت خونریز اسلام هست و نه از متولی‌اش آخوند! یکی نیست از این‌ها بپرسه شما برای کجا و کدامین مردم «می‌اندیشید» و «می‌نویسید»؟

ر.ایرانی

«

از آرمانشهر تا ویران شهر-…ویرانی جهان سرمایه داری؛ گسترش بیکاری؛ گسترش فاصله طبقاتی؛ پایین آمدن و متوقف شدن رشد اقتصادی – و در پاره ای موارد منفی شدن رشد اقتصادی – گسترش جنگ های امپریالیستی؛…

اصلاح ژنتیکی، سود و زیان آن… در سال ۲۰۰۳ جفری اسمیت در اثر دیگری به نام «دانه‌های فریب»نشان می‌دهد…

جنگ برای اشغال فضای عمومی – حضور گسترده مردم در کوچه‌ها و خیابان‌ها، برخلاف ژانر سیاه فرانسوی و آمریکایی و دهشت سینمای اکسپرسیونیستی، تجربه زیبایی شناسانه…

چرا تحلیل طبقاتی به محاق رفت؟ — امروز تحلیل طبقاتی در میان اکثریت تحلیل..

جنبش های ضد جهانی سازی؛ پیشینه، اهداف، سازماندهی–  صورت کنونی جهانی شدن که نولیبرالیسم گفتمان حاکم بر آن است، تنها شیوه و گزینه ی ممکن برای جهانی شدن نیست و جهانی شدن به شکلهای دیگر هم ممکن است…

پلورالیسم رادیکال و مرکزیت طبقاتی – اینک بر همه آشکار شده است که نظام طبقاتی سرمایه داری دارای نقص هایی است…

بازیابی «طبقات در سرمایه داری معاصر – بی تردید مباحثی که پولانزاس در رابطه با طبقه متوسط پیش می کشد…

»

هرحقیقتی، تا چه هنگامی حقیقت می‌ماند؟

هرحقیقتی، تا چه هنگامی حقیقت می‌ماند؟


«« هرحقیقتی، تا هنگامی حقیقت می‌ماند که
شکی دربرابرش بایستد و از نو، بپرسد و همیشه از نو، پاسخ بیابد.

 وهرحقیقتی که، شکی را که در برابرش می‌ایستد، نابود می‌سازد، تا حقیقت بماند، دروغیست که توانائی اندیشیدن را درانسان از بین می‌برد، و انسان را بی ارج می‌سازد. »»

«« آیا این انسانست که با الله، محاربه می‌کند یا این الله است که همیشه با انسان، محاربه می‌کند؟»»

 

«« آیا این انسانست که با الله، محاربه می‌کند یا این الله است که همیشه با انسان، محاربه می‌کند؟
الله، که از من می‌خواهد که به زور، به او ایمان آورم، و من خود را آزاد می‌دانم که به هرکه می‌خواهم ایمان بیاورم، آنگاه با من محاربه می‌کند تا این آزادی را از من سلب کند.
الله، از من می‌خواهد که طبق آنچه او می‌گوید بیندیشم، ولی من آزادم، آنگونه که می‌خواهم بیندیشم و باز او با من محاربه می‌کند تا از آزاد اندیشیدن، دست بکشم. والله از من می‌خواهد که طبق امر او بکـُشم و بیآزارم، ولی من جان انسان‌ها را مقدس می‌دانم و طبق امر هیچ خدائی و قدرتی نخواهم آزُرد و نخواهم کُشت، و الله با من محاربه می‌کند.
الله از من می‌خواهد که کسانی را که به او ایمان نیآورده‌اند، نجس و نا‌پاک بدانم و با آنها دوستی نکنم، ولی من باهمه‌ی انسان‌ها دوست هستم، ولو ایمان به هر مذهبی داشته باشند، و الله، با من محاربه می‌کند.
 بدین‌گونه، کار همیشگی الله، محاربه با من‌است، ولی ادعا می‌کند که من محارب با او هستم.

 من سراغ خدائی را می‌گیرم که در فکر حرب با انسان نیست و می‌تواند با انسان، مانند دو دوست باهم زندگی کنند. »»

نـــــــــوروزتان خـــــــــــرم و پیـــــــــــــــــــــــروز باد!

نـــــــــوروزتان خـــــــــــرم و پیـــــــــــــــــــــــروز باد!

دوستان برای نوای نوروزی بر روی تصویر کلیک نمائید.