• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

تفکرفلسفی، نیازبه خواندن زیاد ندارد،

«تفکرفلسفی، نیازبه خواندن زیاد ندارد»

«« از آنجا که ما در زمانی هستیم که بسیار فراوان نوشته می‌شود، عادت به سطحی خوانی و بدخوانی داریم.
ما دیگر، حوصله و نیرو برای عمیق و دقیق خواندن این‌همه متون را نداریم.
با چنین عادتی، خواه‌ ناخواه نسبت به نوشته‌های کهن که بسیارکم و ناچیزند، ارزش چندانی قائل نیستیم.
ولی همین متون بسیار کم و محدود هستند
که ازما، عمق و دقت بسیار زیاد می‌طلبند، وما زآن سرباز می‌زنیم. و درست در خواندن این متون هست که به «عمیق و دقیق و بنیادی اندیشیدن»، که سرمایه‌ی تفکر فلسفی‌است، باز می‌گردیم.
در این متونست که باید پرواز سریع بر فرازگستره‌ی پهناور را کنارگذاشت، و به کند و کاو در نقاطی کم و تاریک پرداخت.
تفکرفلسفی، نیازبه خواندن زیاد ندارد، بلکه نیاز به ژرف‌روی در اندیشه‌های مایه‌ای، و گُستاخی برای دیدن آنچه همه نادیده می‌گیرند، دارد. »»