• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

«به انسان‌ها باید تخم و بزرِ بینش را داد‌»

 «به انسان‌ها باید تخم و بزرِ بینش را داد‌»

«« فرهنگ ایران، در همه‌ی پدیده‌ها، به بُن و تخم و ریشه آن اهمیت می‌داد. باید تخم و بن هرچیزی را شناخت و دانست، تا بتوان آنرا شناخت.
 وقتی تخم چیزی را داریم، می‌توانیم به همه‌ی آن برسیم.
اگر انسان ، « تخم و بُنِ ، هر بینشی را در خود داشته باشد، کفایت می‌کند، چون آن تخم و بُن را‌، در زمین وجود خود‌، یعنی در تن خود که « آرمیتی » است می‌کارد، و آن تخم می‌روید و می‌شکوفد، و درختی پرشاخ و برگ و تنومند می‌شود. به انسان‌ها باید تخم و بزرِ بینش را داد‌، تا آن را درهستیِ خود بکارد‌. اینست که تئوری معرفت انسانی در فرهنگ ایران، از کوچک‌ترین و ظریف‌ترین چیزهائی که « حسّ » می‌کنیم آغاز می‌شود‌. « یک مزه » کفایت می‌کند تا انسان‌، بنیاد یک چیزی را در یابد‌. یک‌بار بو کردن، کفایت می‌کند که انسان‌، وجود و ماهیت هر چیزی را بشناسد‌…»»

از استاد منوچهر جمالی