• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

«آرمان پهلوانان ایران»

«آرمان پهلوانان ایران»

«« در شاهنامه، آرمان همه‌ی پهلوانان ایران، یافتن نام نیک در امروز اجتماع و در آینده اجتماعست و هیچ‌کدام بدنبال رسیدن پاداش در آخرت نمی‌روند. چون غایت زندگی در آخرت، بدست آوردن رضای الله و اطاعت کردن از اوست.
ولی برای بدست آوردن نام نیک، باید دل مردم را در گیتی، نه تنها امروز بلکه فردا‌ها نیز بدست آورد. و این فرق فـرهنگ ایران با شریعت اسلامست، که کسی برای بدست آوردن دل مردم در آینده و در فردای تاریخ، نمی‌کوشد. برای پهلوانان، هر عـملی و اندیشه‌ای، «تخم نیکی» بود که امروز در اجتماع می‌کاشتند، تا همیشه اجتماع در آینده از آن بهره ببرد.»»

از استاد منوچهر جمالی

«کـُن فیکون»، قدرت مطلق ِ الله !

«« کـُن فیکون، در قرآن که به معنای «باش و شُـد» هست، قدرت مطلق ِ الله را می‌نماید. الله با قدرت بی نهایت‌ش، امر می‌کند که جهان، خلق شود و با این حـُکم، جهان، خلق می‌شود.
ولی در فرهنگ ایران، جهان، پیدایشی است نه خـَلقـی.
خدا، تحول به گیتی می‌یابد. خدا در مهر، گیتی می‌شود.
این پیشینه‌ی فرهنگی، سبب شده است که ایرانیان، به «کـُن فیکون ِالله»، معنای ِمتضادش را داده‌اند. مردم ایران به کسی‌که چیزها را نابود و نیست و  ویران می‌کند، می‌گویند کـُن فیکون کرد.
چرا ایرانیان بدین اصطلاح، چنین معنائی داده‌اند؟
چون فرهنگ ایران برضد وجودیست که همه چیز را با قدرت، خلق می‌کند.
تحول یابی خدای ایران به گیتی، بیان اوج مهر‌و‌رزی اوست. »»

 از استاد منوچهر جمالی 

عدالت، برپایه «مجازات ظلم ظالم بر مظلوم»

عدالت، برپایه «مجازات ظلم ظالم بر مظلوم»

«« کسیکه به او ظلم شده است، عدالت می‌خواهد. ولی او در عدالت، فقط مجازات ظالم را می‌خواهد، و در شدت مجازات و قساوت در مجازات ظالم، تسلیت خود را می‌یابد و آنرا عدالت می‌نامد.
ولی ایجاد عدالت، برپایه «مجازات ظلم ظالم بر مظلوم»، عدالتیست بسیار خطرناک. چون هر مظلومی، به ظالم کینه می‌ورزد، و عدالتی که برپایه کینه‌ورزی و کینه‌توزی گذاشته شد، خود، آغاز پیدایش ِظلم تازه‌ایست.
درست مفهوم عدالتی که بر پایه مظلومیت حسین و کینه‌توزی (ثارالله) پیدایش یافته و اساس تشیع می‌باشد، و سده‌هاست که سیاست را در ایران معین ساخته و می‌سازد، فاجعه آفرین بوده است و خواهد بود.  – منوچهر جمالی»»

وضعیت حاد (محمد رضا پورشجری ) سیامک مهر در زندان


وضعیت حاد وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه کرج
آذر ۱۳۹۰

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” وبلاگ نویس زندانی در شرایط حاد جسمی در زندان ندامتگاه کرج بسر می برد.
در طی چند هفتۀ اخیر وضعیت جسمی وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری در زندان ندامتگاه کرج رو به وخامت گراییده است.او در طی هفتۀ گذشته ۳ بار بیهوش گردید و هر بار به مدت یک ساعت در کما بسر برد. هم بندیانش، او را به بهداری زندان منتقل کردند اما بهداری زندان بدون انجام معاینات و آزمایشهای لازم برای تشخص علت بیماریش تنها به دادن قرصهای مسکن معمولی اکتفا کرده و او را به سلول خودش بازگرداندند.
بنابه گفتۀ خانواده پورشجری ،وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) به سختی قادر به حرکت می باشد و هر روز وضعیت جسمی او وخیم تر می شود.
وبلاگ نویس زندانی به دلیل شکنجه های جسمی و وارد کردن ضربات به سر وی توسط بازجویان زارت اطلاعات دچار چنین بیماری حاد جسمی شده است.او از درمان محروم می باشد و بازجویان وزارت اطلاعات اجازۀ انتقال و درمان وی در بیمارستانهای خارج از زندان را نمی دهند.
این وبلاگ نویس قرار است که در ۳۰ آذر ماه در دادگاه انقلاب کرج بر مبنای محاربه به صرف نوشتن دیدگاه های شخصی اش مورد محاکمه قرار گیرد.او از بدو دستگیری تا به حال از داشتن وکیل محروم بوده و بازجویان وزارت اطلاعات مانع گرفتن وکیل برای وی می شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به وضعیت حاد جسمی وبلاگ نویس زندانی و عدم درمان وی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات شدیدا ابراز نگرانی می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۵ آذر ۱۳۹۰ برابر ۲۶ نومبر ۲۰۱۱
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است.