• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

« هنوز خودبخواب‌زده »

همه ساله در چنین هنگامی بازار انشاء‌نویسان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، از سر رونق می‌گیرد و تکرار آنچه بارها گفته‌اند و شنیده‌ایم. امسال با خیزش ملت، این «چیزنویسی» ضرب در دو شده، و هنوز مانده تا پس از این سالگرد، » نخبه‌گان » ادامه دهند. اما، شگفتی‌ام در این استکه، کی بخود میآیم تا دریابیم، بدون اندیشه و تفکر بنیادی، و تنها با هوچی‌گری راه به‌جایی نخواهیم برد. هنوز درک شسته و رفته از آنچه باید داشته باشیم، نداشته و واکنشی فکر می‌کنیم( ودرنتیجه) رفتار می‌کنیم. باورم ندارید؟ زحمت کشیده و سری به این سایت‌های ایرانی «دمکراسی و حقوق‌بشر» خواه و پست‌مدرن، بزنید. به‌جای اینکه ده‌ها و سدها جستار در سنجشگری از اسلام و مرزبندی با آن با تکیه به فرهنگ ایرانی، ببینیم و یا شاهد دامن زدن و انگیختن مردمان به« خرد بهمنی» خویش واصالت فردی خود، باشیم، جز شعار و هوچی‌گری از این طیف باصطلاح روشنفکر،( = «آخوند- روشنفکر») چیز دیگری، به‌استثنای تنی چند که در این غبار هوچی‌ها، به‌چشم هم نمی‌آیند، دیده نمی‌شود. افسوس که شیعیگری بدجوری به‌جانمان رخنه کرده‌ و تنیده‌است و تا از آن نگسسته‌ایم، خودزایی‌مان را به درنگ واگذار می‌کنیم. می‌گویند: خوابیده را می‌توان بیدار نمود، اما خود‌بخواب‌زده را هرگز!