• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

از «آفرین» تا سکوت وسانسور و بایکوت !

هزاره‌ها در ایران ِنیاکان ما، مردمان، هرآن‌کس را که گامی درسوی زندگی و خوش‌باشی آنان برمی‌داشت، شایسته و سزاوار « آفرین » گویی وخواندن می‌دانستند و « ناآفرین » (=نفرین) را به سخن وکردارهای ِ بسیار زشت وزندگی‌ستیز. « زشتی » تنها یک چیزی دربرابر زیبایی نبود، بکه خشکی وخشم وپرخاش وآز، و ضد‌زندگی بود.

با نگاهی به تاریخ انتشاربیشترین آثار استاد جمالی، هر ایرانی ژرف بینی می‌بایست دریابد که سکوت وسانسور و بایکوت،  کیفر و» گناه» ِ نابخشودنی ِ کسی است که « ازخود به جامعه‌ی‌ خود می‌اندیشد ». و این «هوچی‌های» باصطلاح روشنفکر، هرانشاء و ترجمه‌ای را از دوستان وهم‌مرامی‌هایشان با بوق وکرنا، تبلیغ وپخش می‌کنند.  اما در این سی سال گذشته از هیچ گونه دشمنی با استاد و آثارش دریغ نورزیده‌اند.  چرا؟

پاسخ این پرسش، در اندیشه‌ و خط به خط آثار منوچهرجمالی نمایان است. روزی فراخواهد رسید که ایرانیان از این کردار تحصیل‌کردگان ِ درخارج ازکشور،  به « زشتی » یاد نمایند. از دید من، خویش‌کاری هر ایران‌دوستی را در این هنگام و زمانه، گسترش وپخش آثار استاد جمالی، همراه با سنجش‌و‌نقد آن میدانم. باشد تا هرچه بیشترفرهنگ اصیل ایرانی شناخته گردد ویقین جوانان ایران‌زمین را به بنای فلسفه ونواندیشی فرهنگ ایرانی، انگیخته‌تر نماید.

رضا ایرانی