• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

بی‌اخلاقی گوهر اسلام است

«« بی‌اخلاقی گوهر اسلام است »»

« عاشق به یقین دان، که مسلمان نبود         در مذهب عشق، کفر و ایمان نبود

 آن آتش سُوزنده که عشقش، لقب است     در پیکر کفر و دین، چو سوزنده تب است

 ایمان، دگر و، کیش محبت دگر است      پیغمبر عشق، نه عجم ، نه عرب است»
ابوسعید ابوالخیر

اسلام با تقسیم انسان‌ها به «موءمن» و «کافر» که اساس و بنیان آنرا معین می‌کند، جامعه را از هم پاره وجدا می‌سازد و دوگونه اخلاق و دوگونه معیار متضاد اخلاقی تولید می‌کند، اینست‌که «رحمت» برای موءمنان و «عذاب» برای کافران، نتیجه‌ و پیآیند چنین معیار متضاد اخلاقی است. پس بنابراین، اسلام ریشه «اخلاق» را از بُن کنده و نابود می‌سازد. بالطبع، از حکومت اسلامی چیزی جز این انتظار داشتن، بیان نادیده انگاشتن این اصل و یا عدم شناخت ریشه‌ای اسلام می‌باشد که این حکومت آنرا نمایندگی می‌کند.

این سخن شما که «یکی از بحران های کلانی که حکومت اسلامی با آن دست و پنجه نرم می کند، بحران اخلاق و اتیک می باشد. فساد و بی اخلاقی، از بالا تا پایین، سراپای این حکومت را فرا گرفته و روزی نیست که بر سر بازار طبل رسوایی آن هیاهو بر پا نکند«

نواختن شیپور از دهانه گشاد آن است. مسئله ما مبارزه و از بُن برکندن ریشه دو گونه اخلاق متضاد اسلامی است و این تنها با تکیه بر فرهنگ ایرانی و آیین مهرش، و نشان دادن بی‌اخلاقی در گوهر اسلام، امکان‌پذیر است و نه «افشاگری» و انشاءنویسی!

 

گرامیداشت «پهلوان منوچهر جمالی» گروه زنـان ایرانی در شمال کالیفرنیا

“In the memory of Dr Manoochehr Jamali”

Sunday August 19

2-5pm

Program Room

Los Altos Library
13

South San Antonio Road

Los Altos, CA 94022-3056

گروه زنــان ایرانی در شمال کالیفــرنیــا


راه خود را نباید برگزید، راه خود را باید آفرید

منوچهر جمالی
ژانویه 1985 پاریس

هیچ انسانی را بفرمان هیچ قدرتی نباید کُشت.
تنها زندگی هست که مقدس است.
آنکه می‌کُشد و فرمان کُشتن می‌دهد، اهریمن است نه خدا !
خدائی که فرمان کُشتن بدهد، اهریمن است.

منوچهر جمالی
بیستم اکتبر 1991